Wszechstronny rozwój ucznia

Wszechstronny rozwój ucznia

Naszym celem jest wszechstronne rozwijanie możliwości uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Poprzez indywidualne podejście w nauczaniu odkrywamy potencjał każdego ucznia.  Kształcimy umiejętności niezbędne do życia we współczesnym...
Wartości kultury żydowskiej

Wartości kultury żydowskiej

Odkrywamy i pielęgnujemy wartości kultury żydowskiej. Naszym uczniom oferujemy ogólnokształcący program edukacyjny rozszerzony o kulturę i tradycję oraz historię żydowską. Nasi uczniowie uczą się języka hebrajskiego od 1 klasy Szkoły Podstawowej, w wymiarze 3 godzin...
Historia szkoły

Historia szkoły

Zespół Szkół Lauder-Morasha to obecnie największa i najważniejsza placówka edukacyjna, kształcąca dzieci żydowskie w Polsce. Tworzą ją Prywatne Przedszkole Lauder-Morasha, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 Lauder-Morasha oraz Prywatne Gimnazjum nr 22 Lauder-Morasha....