5 czerwca – wycieczka 6 – latków; udział w warsztatach Majsterkowo (malowanie na szkle)
6 czerwca – warsztaty ceramiczne w poszczególnych grupach
11 czerwca – koncert literacko – muzyczny dla przedszkolaków (kontrabas)
13 czerwca- uroczyste zakończenie roku szkolnego
grupa 3-latków godz. 13.00
grupa 4 –latków godz. 13.30
grupa 5-latków godz. 14.00
grupa 6-latków godz. 15.00

17 czerwca – zajęcia Lauderowskiej Akademii Naukowej ,,Słona woda – słodka woda ”
19 czerwca – udział 5-latków w warsztatach literackich w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 13
26 czerwca – udział 4-latków w warsztatach literackich w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 13
Czekamy na terminy warsztatów ,,Bezpiecznej Szkoły Tirka” Głównego Inspektoratu Transportu
Drogowego dla poszczególnych grup.

Przypominamy, że w dniach 10 .06 (Shawuot) i 20-21.06 (Boże Ciało) przedszkole jest zamknięte.

W czerwcu na zajęciach z kultury żydowskiej przygotujemy się do święta Shawuot. Dzieci dowiedzą
się, jakie znaczenie ma Tora dla Żydów, czym jest w życiu codziennym.