Szkołę Lauder-Morasha odwiedził Nati Malchi, podróżnik i producent izraelskich seriali dokumentalnych. Uczniom, których podzielono na dwie grupy wedle wieku, gość nasz opowiedział o społecznościach żydowskich w Etiopii, Ugandzie, na Jamajce, w Amazonii i w innych zakątkach świata. W tym samym czasie nauczyciele spotkali się z rabinem Boazem Pashem, by przestudiować z nim wybrane dyskusje talmudyczne na temat edukacji i autorytetu.