QR Code

Data

Wrz 20 2018

Czas

08:30 - 10:05

Koncert edukacyjny

Koncert dla klas 1-4 Szkoły Podstawowej odbędzie się w godzinach: 8:30 – 9:10

Koncert dla klas 5-8 SP, 3G odbędzie się w godzinach 9:25 – 10:05

Koncerty odbywają się w ramach projektu „Warszaw to My”, współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.