QR Code

Data

Maj 14 2019

Czas

Cały dzień

Podanie uczniom i rodzicom propozycji przewidywanych ocen rocznych (POR)

Podanie uczniom i rodzicom (w formie elektronicznej i pisemnej) propozycji
przewidywanych ocen rocznych (POR)