QR Code

Data

Lis 21 2018

Czas

09:20 - 10:55

Warsztaty – spotkania międzykulturowe w Otwartej Kolonii dla klas: 7, 5b

Warsztaty dla klasy 7 odbędą się w godzinach: 9:20 – 10:00

Warsztaty dla klasy 5b odbędą się w godzinach: 10:15 – 10:55

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Warszaw to My”, współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.