W szkolnej uroczystości szabatowej udział wziął, intonując kidusz, kantor Yoed Sorek. Podczas dwóch koncertów dla klas I-IV oraz V-VIII i III gimnazjum, a także dla seniorów gminy, gość nasz zaśpiewał, przy akompaniamencie keyboardu, pieśni chanukowe w językach hebrajskim , jidysz i ladino.