Szkołę naszą odwiedzili, w związku z programem Ministerstwa Diaspory, goście z Izraela. Najmłodsi uczniowie spotkali się z Naamą Meir i z jej kukiełką Herszele, a klasy czwarte i piąte – z Awiszajem Kochem, farmerem, który opowiedział im o uprawach warzyw na pustyni Negew. Nauczyciele mieli natomiast okazję studiować z rabinem Boazem Pashem ustępy z Talmudu poświęcone micwat tochecha, nakazowi napominania.