W szkolnym etapie Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” udział wzięli przedstawiciele wszystkich klas szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum. Społeczność szkolna usłyszała w ich interpretacji wiersze Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Zbigniewa Herberta, Ludwika Jerzego Kerna, Jana Kochanowskiego, Jonasza Kofty, Joanny Kulmowej, Ewy Lipskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Michała Rusinka, Małgorzaty Strzałkowskiej, Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima i Danuty Wawiłow. W kategorii klas I-III jury przyznało pierwsze miejsce Adamowi z kl. III, drugie – ex aequo Urszuli z kl. I i Benjaminowi z klasy II, a trzecie – Maurycemu i Iwo z kl. III. W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Mila I. z kl. IVb, przed Leą (IVb) i Hanną (Vb). W kategorii wreszcie klas VII, VIII i gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Miriam (III gimnazjum), drugie – Magda (VIII), trzecie zaś – Sara (III gimnazjum). Nagrody publiczności otrzymali Mila i Adam. Laureaci konkursu będą reprezentowali szkołę w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka”.