„Powiedz mi, a zapomnę; pokaż, a zapamiętam; pozwól wziąć udział, a zrozumiem”. Postępując wedle tej zasady, uczniowie klasy III gimnazjum odkryli wzór na objętość stożka. Zaopatrzeni w szklankę w kształcie walca oraz w stożek o takim samym promieniu podstawy i wysokości jak owa szklanka, przesypywali kaszę, by stwierdzić, że w szklance takiej zmieszczą się trzy objętości stożka. Stąd wniosek, że objętość stożka jest trzy razy mniejsza od objętości walca. Do obliczeń wystarczy więc jeden wzór i ustalona na podstawie doświadczenia zależność między bryłami.