Klasa II wybrała się do Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej na lekcję muzealną o praskich zawodach. Uczniowie poznali znaczenie słów: „rzemieślnik”, „introligator”, „krawiec”, „kapelusznik”,  „modystka”, „parasolnik”, „rymarz”, „szewc” czy „szklarz” i wykonały prace plastyczne – szyldy dla praskich rzemieślników.