Szkolne obchody święta zaczęliśmy od lektury Megilat Ester wobec odzianej w barwne kostiumy publiczności. Rabini Oriel Zaretsky i Stas Wojciechowicz odczytali fragmenty księgi po hebrajsku, a aktorzy Joanna Niemirska i Robert Szykier-Koszucki – udramatyzowaną wersję w języku polskim. Nauczyciele wzbudzając aplauz i wybuchy śmiechu zagrali żartobliwy purimszpil. Po tradycyjnej paradzie kostiumowej najmłodsi uczniowie udali sali lekcyjnej się na dyskotekę, a starsi przystąpili do konkursów karaoke i turnieju rummikub.