Cel zajęć:

– wzbogacenie czynnego słownictwa o nazwy środków komunikacji;

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych pojazdów;

  rozpoznawanie i nazywanie dźwięków występujących w dużym mieście;

  wzbogacanie wiedzy na temat metra i jego budowy;

Obszary tematyczne:

a) co wiem – wprowadzenie nr. komunikacji i metra;

b) czym podróżuję – znajomość środków komunikacji;

c) jak podróżuję – bezpieczeństwo w komunikacji i metrze;

d) jak się buduje – warsztaty z budowy metra;

e) trening ekonomiczny – dofinansowanie UE, rozmowa i zabawa matematyczna