Kontakt

Zarząd

Joshua Spinner

Lesław Piszewski

Anna Bakuła

Dyrekcja

Dyrektorka Zespołu Szkół Lauder-Morasha

Iga Kazimierczyk

tel. 22 862 63 30 email: i.kazimierczyk@lauder-morasha.edu.pl

Wicedyrektor Klas 1-3 Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94

Ewa Szlasa

tel. 22 862 63 30 email: e.szlasa@lauder-morasha.edu.pl

Wicedyrektor Klas 4-8 Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94 i Prywatnego Gimnazjum nr 22

Magda Tarczyńska

tel. 22 862 63 30 email: m.tarczynska@lauder-morasha.edu.pl

Dyrektor Przedszkola

Anna Szyc

tel. 22 862 63 30 email: a.szyc@lauder-morasha.edu.pl

Wicedyrektor Przedszkola

Monika Galjan

tel. 22 862 63 30 email: m.galjan@lauder-morasha.edu.pl

Kierowniczka Biura Dyrekcji Szkoły

Katarzyna Deda

tel. 22 862 63 30 email: k.deda@lauder-morasha.edu.pl

Sekretariat

 

Sekretariat

ul.Wawelberga 10, 01-188 Warszawa tel: 22 862 63 30 email: sekretariat@lauder-morasha.edu.pl

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Przemysław Jaros

email: iodo@lm.edu.pl

Zespół Szkół Lauder-Morasha

ul. Wawelberga 10, 01-188 Warszawa
tel. 22 862 63 30
email: sekretariat@lauder-morasha.edu.pl
NIP: 527 25 36 059
nr rachunku bankowego: 10 1090 1056 0000 0001 0664 4187

 

Zespół Szkół Lauder-Morasha