Zajęcia związane z projektem edukacyjnym dotyczącym prawidłowej higieny rąk, w ramach grantu studenckiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego